English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
سه گانه ساماندهی تعطیلات در ایران
1246
اوقات فراغت از این جهت حایز اهمیت است که ارتباط مستقیمی با باور ها و ارزش های افراد دارد، چرا که افراد در این اوقات کار مورد علاقه خود را انجام می دهند و از این طریق شخصیت آنها شکل میگیرد. از یک طرف نیز با بررسی نحوه گذران اوقات فراغت مردم یک کشور، تا حدود قابل توجهی می توان فرهنگ و میزان توسعه یافتگی آن کشور را مورد مطالعه قرار داد.

 بخش اول: مدیریت اوقات فراغت Recreation Management

در گردشگری مقوله ای به نامه "مدیریت اوقات فراغت" وجود دارد که در مقاطع مختلف دانشگاهی در رشته جهانگردی در سراسر دنیا تدریس میگردد. اوقات فراغت از این جهت حایز اهمیت است که ارتباط مستقیمی با باور ها و ارزش های افراد دارد، چرا که افراد در این اوقات کار مورد علاقه خود را انجام می دهند و از این طریق شخصیت آنها شکل میگیرد. از یک طرف نیز با بررسی نحوه گذران اوقات فراغت مردم یک کشور، تا حدود قابل توجهی می توان فرهنگ و میزان توسعه یافتگی آن کشور را مورد مطالعه قرار داد. تفریح یکی از جنبه های اوقات فراغت محسوب میگردد و در بسیاری از کشورها برنامه ریزی و مدیریت اوقات فراغت جز الویت ها به شمار می رود و در تمامی طول سال اعمال میشود و نه فقط در بخشی از سال مانند سه ماه تابستان. در این کشورها گردشگری به منظور توسعه پایدار استفاده شده و تعطیلات یکی از مولفه هایی است که میتواند به اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بینجامد ، هنجار ها و نا هنجاری های جامعه را مدیریت کند و منافع دیگری را نیز به ارمغان بیاورد . اما مقوله مدیریت اوقات فراغت در ایران به فراموشی سپرده شده است.

 

بخش دوم: تعطیلات رسمی در ایران

تعطیلات رسمی در ایران به دلایل خاصی ایجاد شده و برای مدت مدیدی به همان شکل سنتی و دست نخورده مانده است. در این سالها  از یک سو بهارستان نشین ها و از سوی دیگر دولتمردان در دوره های مختلف در پی سامان دادن وضعیت تعطیلات بوده اند، برخی نمایندگان خواهان کاهش تعطیلات بوده اند با این استدلال که تعطیلی زیاد به تولید آسیب وارد میکند و وزارت کشور به دنبال افزایش تعطیلات رسمی است . اکنون در دولت وزارت کشور عهده دار ماموریت ساماندهی تعطیلات شده است و از استانداری ها خواسته است که پیشنهاد خود را برای بهبود توزیع تعطیلات مطرح کنند.  هم اکنون این پیشنهاد ها ارسال شده و آماده برررسی است. در سالنامه ایرانی ها ،26 روز به عنوان تعطیلات رسمی ذکر شده است که از این تعداد 16 روز تعطیلات مذهبی، 6 روز تعیلات ملی و سیاسی و چهار روز به عید نوروز اختصاص داده شده است . ایران با 26 روز تعطیل در جایگاه دومین دارنده بیشترین تعطیلات قرار دارد و سریلانکا دارای مقام اول می باشد. آمریکا با هفت روز تعطیل در سال کمترین میزان تعطیلی را داراست.

 

بخش سوم: افزایش تعطیلی به دو روز در ایران

در حال حاضر اجماعی بین دولتی ها، نمایندگان مجلس و البته فعالان اقتصادی به وجود آمده که تعطیلات پایان هفته به دو روز افزایش یابد و این دو روز تعطیل جمعه و شنبه باشد . زیرا با وضع حاضر در بیشتر کشورهای دنیا جمعه و شنبه یا شنبه و یکشنبه روز تعطیل  است. از این رو ارتباط ایران با سایر کشور ها  به مدت سه الی چهار روز قطع می شود.  اما ظاهرا این ایده برای اجرایی شدن با مانع شخصیت ها و نهاد های مذهبی کشور مواجه است اما می تواند در مدیریت اوقات فراغت خانواده ها نقش موثری داشته باشد.در دنیای ماشینی و پرمشغله ای که زمان در کنار هم بودن  افراد خانواده به کمترین حد رسیده، یکی از راهکارهای برقراری ارتباط بیشتر میان اعضای خانواده ، توسعه سیر و سفر در سایه مدیریت تعطیلات است، که در عین ایجاد آثار مثبت اقتصادی برای کشور جامعه نیز از آن منتفع می شود. زیرا یکی از عوامل سطح ارتقای راندمان کاری ، وجود تعطیلات و اوقات فراغت برای افراد است. در بسیاری از کشورها افراد به گونه ایی برنامه ریزی می کنند که بیشترین استفاده را از تعطیلات خود ببرند. اما در ایران بدلیل وجود مسایل اقتصادی بیشتر شاغلین، بعضا بدون بهروری،  به دنبال اضافه کارند و فراغت را به دست فراموشی سپرده اند.

 

منبع: هفته نامه تجارت فردا، نصر الله مستوفی، کارشناس حوزه گردشگری

 

Authorized Signatory:

Collaborators: