English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
SDS Int’l Group به کمپین «حرکت جهانی برای کودکان» پیوست
983
کمپین حرکت جهانی برای کودکان “Global Movement for Children (GMC)” با هدف یکپارچه سازی تلاش‌های سازمان‌ها و مردم به کودکان جهان در ساخت جهانی بهتر برای کودکان تشکیل شده است.

کمپین حرکت جهانی برای کودکان “Global Movement for Children (GMC)” با هدف یکپارچه سازی تلاش‌های سازمان‌ها و مردم به کودکان جهان در ساخت جهانی بهتر برای کودکان تشکیل شده است.

این کمپین به دنبال موفقیت کمپین “Say Yes for Children” در سال 2002 که توسط اجلاس ویژه کودکان در سازمان ملل برگزار شده بود، ایجاد گردید. کمپین Say Yes for Children، یک حرکت جهانی با هدف کمک به جابه‌جایی شهروندان در همه‌ی ملیت‌ها، جوامع، جامعه مدنی و سازمان‌های فعال در زمینه کودکان تشکیل شده بود.

در حال حاضر GMC با اتحادی از بزرگترین سازمان‌ها و شبکه‌هایی که بر روی کودکان در سطح بین المللی تمرکز دارند، مانند یونیسف، ENDA، Save the Children و Redlamyc تاسیس گردیده است.

در سطح منطقه‌ای، GMC به وسیله ی پلت‌فرم منطقه‌ای که متشکل از پلت‌فرم‌های ملی سازمان‌های فعال در زمینه‌ی حقوق کودکان است، به فعالیت می‌پردازد.

گروه توسعه پایدار در می 2016 و در راستای تعهدات خود در خصوص حقوق کودکان به عنوان عضوی از معاهده‌ي جهانی ملل متحد و دفتر فعالیت‌های منطقه‌ای ادراک جهانی در ایران (IRAN RAC)، در سطح ملی به حمایت از این کمپین می‌پردازد:

اهداف اصلی این کمپین عبارتند از:

1.      یکپارچه سازی و هدایت سازمان‌ها و مردم جهان به سوی تصمیم‌گیری عمومی و ترتیب دادن اقدام جمعی درخصوص کودکان

2.      ترویج و حمایت مشارکت کودکان

3.      توسعه و اثربخشی تعهدات سیاسی و رفاه

به صور خلاصه، GMC در نظر دارد تا با کمک‌های جهانی به کمپین حمایتی جهانی برای حقوق کودکان و رفاه آنها تبدیل شود.

 

Authorized Signatory:

Collaborators: