English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
SDS Int’l Group به عنوان مرکز منطقه‌ای (RAC) برنامه سازمان ملل متحد در سال بین‌المللی ادراک جهانی (IYGU) برگزیده گردید.
1061
مطابق با تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین دفتر سال بین‌المللی ادراک جهانی در دانشگاه Jenna آلمان، آقای بنو ورلن (Benno Werlen) و آقای دکتر علی جوادی پویا، مدیرعامل SDS Int’l Group، در تاریخ پنجم می 2016، این گروه به عنوان مرکز اقدامات منطقه‌ای (Regional Action Center, RAC) در ایران و محدوده‌ی کشورهای همسایه برگزیده شد.

 SDS Int’l Group به عنوان مرکز منطقه‌ای (RAC) برنامه سازمان ملل متحد در سال بین‌المللی ادراک جهانی (IYGU) برگزیده گردید.

مطابق با تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین دفتر سال بین‌المللی ادراک جهانی در دانشگاه Jenna آلمان، آقای بنو ورلن (Benno Werlen) و آقای دکتر علی جوادی پویا، مدیرعامل SDS Int’l Group، در تاریخ پنجم می 2016، این گروه به عنوان مرکز اقدامات منطقه‌ای (Regional Action Center, RAC) در ایران و محدوده‌ی کشورهای همسایه برگزیده شد.

موسسه IYGU، با هدف دستیابی به پایداری جهانی در سال 2015 تاسیس گردیده است و با برگزیدن شرکت‌های فعال در زمینه‌ی توسعه پایدار در مناطقه مختلف جهان به عنوان مرکز منطقه‌ای، امکان مشارکت جهانی در ترویج مفاهیم پایداری را از طریق آموزش، انتقال اطلاعات و تحقیقات فراهم می‌آورد. کلیه گزارش‌های مراکز منطقه‌ای در هیات اجرایی یونسکو ثبت خواهد گردید.

مراسم افتتاحیه IYGU در تاریخ دوم فوریه 2016 با حضور سران کشور آلمان و مدیر اجرایی UNEP و نیز، روسای دانشگاه‌های معتبر عضو این موسسه، برگزار شد. مدیرعامل این موسسه، آقای ورلن در مراسم افتتاحیه این سال اعلام نمود: «باتوجه به این امر که ادراک جهانی، شرط اساسی بشریت در قرن 21 می‌باشد، ما امیدواریم تا پلی بین تفکر جهانی و عملکرد منطقه ای بسازیl و مردم را از تاثیر انتخاب‌های روزانه خود در زندگی و مواجهه با چالش‌های جهانی آگاه سازیم.»

 

Authorized Signatory:

Collaborators: