English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
مشارکت SDS Int’l Group در پلت فرم دانش توسعه پایدار سازمان ملل متحد
1079
کنفرانس ریو 20 (Rio+20) به عنوان یک کنفرانس عملگرا بر استقرار توسعه پایدار متمرکز شده بود. دولت‌های عضو سیستم سازمان ملل، گروه‌های اکثریت و دیگر ذی‌نفعان در کنار یکدیگر به سوی «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» هدایت می‌شوند.

کنفرانس ریو 20 (Rio+20) به عنوان یک کنفرانس عملگرا بر استقرار توسعه پایدار متمرکز شده بود. دولت‌های عضو سیستم سازمان ملل، گروه‌های اکثریت و دیگر ذی‌نفعان در کنار یکدیگر به سوی «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» هدایت می‌شوند.

ریو 20 مانند کنفرانس‌های توسعه‌ی پایدار قبلی، اقداماتی را مورد توجه قرار می‌داد که توسط نهادهای پیشرو و داوطلب در همکاری با دولت‌ها و در جهت شناخت توسعه‌ی پایدار انجام گردیده بود.

کلیه‌ی نهادهای پیشروی داوطلب می‌باید در زمان مشخص شده، اقداماتی که در راستای پیشرفت توسعه‌ی پایدار انجام داده بودند را اعلام می‌کردند.

در برنامه‌ی 2030 (2030 Agenda) نیز به مشارکت ذی‌نفعان در تحقق توسعه پایدار اشاره شده است. در بند 16.17 این برنامه آمده است: پیشرفت در همکاری جهانی برای توسعه‌ی پایدار به وسیله‌ی مشارکت ذی‌نفعان از طریق انتقال علوم، تجربیات، تکنولوژی و منابع مالی برای حمایت از دستاوردهای اهداف توسعه پایدار در تمام کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه) کامل می‌گردد.

در تدوین اهداف توسعه پایدار SDG پس از سال 2015 (Post 2015) (در پاراگراف 283 در هدف 17 تحت عنوان «تحکیم ابزار استقرار و احیای مشارکت جهانی برای توسعه‌ی پایدار») یک پلت فرم برای اهداف توسعه‌ی پایدار خلق شد. این پلت ‌فرم به صورت آنلاین امکان مشارکت جهانی ذی‌نفعان و تعهد آنها به حمایت از اجرای اهداف توسعه پایدار را فراهم می‌سازد. ذی‌نفعان در سراسر جهان می‌توانند در این پلت‌فرم، پیشرفت‌ها و ایده‌های خلاقانه‌ی خود را برای دیگر ذی‌نفعان در سراسر جهان به اشتراک بگذارند.

گروه توسعه‌ی پایدار (با کد رجیستر 11175) گزارش عملکرد و تجربیات در راستای تحقق SDG در سال 2015 در این پلت فرم به اشتراک گذارده است.

 

Authorized Signatory:

Collaborators: