English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
حضور PRI در اجلاس سرمایه گذاری پایدار 2016
884
توافق پاریس به امضا رسید و 193 کشور خود را به محدود کردن گرمایش جهانی به میزان دو درجه سانتی گراد متعهد کردند. دولت های جهانی با اطمینان از پایان دوره ی سوخت های فسیلی، اکنون بیش از پیش به سوی خلق اقتصادهای بدون کربن گام برمی دارند.

توافق پاریس به امضا رسید و 193 کشور خود را به محدود کردن گرمایش جهانی به میزان دو درجه سانتی گراد متعهد کردند. دولت های جهانی با اطمینان از پایان دوره ی سوخت های فسیلی، اکنون بیش از پیش به سوی خلق اقتصادهای بدون کربن گام برمی دارند.

صد میلیون دلار برای انجام امور اقلیمی و خلق فرصت های تازه برای همکاری و نوآوری پایداری در کشورهای در حال توسعه اختصاص داده شده است. تصمیم گیری در خصوص ساخت یک آینده بدون کربن در دستان بخش مالی است.

اجلاس سرمایه گذاری پایدار با حضور بیش از 300 شرکت کننده، شامل دولت ها، سرمایه گذاران بین المللی، بخش خصوصی، تاجران کربن و رهبران شهرها امسال در نیویورک تشکیل خواهد گردید.

رهبران 30 صنعت در موضوعات زیر فرا خوانده خواهند شد:

1.        توسعه پورتفولیوهای سرمایه گذاری، دوستدار اقلیم

2.        حمایت بخش خصوصی برای توسعه صنایع بدون کربن

3.        مکانیزهای اندازه گیری تامین مالی سبز

4.        بازارهای دائمی کربن و قیمت گذاری آنها

5.        شهرها و مناطق به عنوان اجراکنندگان تغییر

6.        اندازه گیری و استانداردسازی مکانیزم های سبز

این اجلاس، موضوع توسعه ی مکانیزم های تامین مالی عمومی و خصوصی را برای نوآوری های کاهش کربن مورد بررسی قرار می دهد و راهی برای دستیابی به اهداف موافقتنامه ی پاریس می باشد.


 

Authorized Signatory:

Collaborators: