English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
چرا در بلایای طبیعی زنان بیشتر کشته می‌شوند
1335
زنان 14 برابر بیشتر از مردان در معرض خطر مرگ به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند، در زلزله پاکستان زنان 3 برابر مردان جانشان را از دست دادند، در طوفان بنگلادش 90‌درصد از 140‌هزار کشته زن بودند...

زنان 14 برابر بیشتر از مردان در معرض خطر مرگ به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند  

در زلزله پاکستان زنان 3 برابر مردان جانشان را از دست دادند

در طوفان بنگلادش 90‌درصد از 140‌هزار کشته زن بودند

در سونامی اندونزی 80‌درصد کشته‌شدگان زن بودند

72‌درصد افراد نیازمند به خدمات توانبخشی بعد از زلزله رودبار و منجیل زن بودند

به دنبال موج گرما در اروپا نیز زنان بیشتر از مردان کشته شدند

 

چه باید کرد؟

نیازهای زنان از قبل شناسایی شده باشند

قوانین حمایتی برای سازمان‌های امدادرسان تدوین شود

حضور زنان در ساختار سازمان‌های امدادرسان قوت بگیرد

ایجاد گروه‌های تخصصی امداد زنان در دستور جدی کار نهادهای امدادرسان قرار بگیرد

بسته‌های خدمات اولیه مخصوص زنان تهیه و در اختیار امدادگران قرار گیرد

توجه ویژه به نیازهای بهداشتی زنان صورت بگیرد

 

Authorized Signatory:

Collaborators: