English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
SDS Int'l Group به جمع سازمان‌های داوطلب آنلاین ملل متحد پیوست
2409
برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد، برنامه‌ای جهت ترویج فرهنگ کار داوطلبانه، در راستای حمایت از صلح و توسعه جهانی می‌باشد.

 

همزمان با فرا رسیدن روز جهانی داوطلبان بین‌المللی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی1

گروه بین‌المللی توسعه پایدار

(SDS Int'l Group)

به جمع سازمان‌های داوطلب آنلاین ملل متحد پیوست

  

برنامه داوطلبان سازمان ملل متحد2، برنامه‌ای جهت ترویج فرهنگ کار داوطلبانه، در راستای حمایت از صلح و توسعه جهانی می‌باشد.

داوطلبان آن لاین، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که زمان و توانایی‌های خود را با استفاده از اینترنت و در سراسر جهان، به صورت رایگان و بدون ملاحظات اقتصادی در اختیار دیگران قرار می‌دهند.

در این سیستم، داوطلبان آنلاین سازمان ملل متحد، برای اثربخشی هر چه بیشتر فعالیت‌های فردی و گروهی در زمینه توسعه پایدار انسان محور با سازمان‌ها همکاری می‌نمایند. این فعالیت‌ها در حوزه‌های مدیریت و توسعه پروژه، طراحی مدل کسب و کار، برندینگ، تسهیل ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات، پژوهش، آموزش و مشاوره صورت می‌پذیرد.

 

 

1. International Volunteer Day for Economic and Social Development

2. United Nations Volunteers (UNV) Programme

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group