English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
سازمان ملل متحد از قربانیان خشونت خانگی "به دام افتاده در قرنطینه" ناشی از شیوع ویروس COVID-19 حمایت می کند
1129
نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می گوید که خشونت خانگی در حال حاضر یکی از بزرگترین نقض های حقوق بشر می باشد. حدود 243 میلیون زن و دختر (15-49 ساله) توسط یک شریک زندگی نزدیک خود ( اعم از همسر یا اعضای خانواده خود) در 12 ماه گذشته مورد خشونت جنسی یا جسمی قرار گرفته اند و با ادامه بیماری همه گیر COVID-19 ، این تعداد به احتمال زیاد رو به رشد خواهد بود.

 

دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش ضمن پیامی اعلام نمود:

"برای بسیاری از زنان و دختران ، بزرگترین تهدید در جایی است که باید در آن ایمن باشند. در خانه های خودشان ... ما می دانیم که قرنطینه برای سرکوب COVID-19 ضروری است. اما قرنظینه بسیاری از زنان را با شرکای بد رفتار به دام انداخته است. "

وی از همه دولتها خواست كه پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان را بخش مهمی از برنامه های ملی خود در پاسخ به ویروس کرونا قرار دهند و تا کنون بیش از 140 دولت از این فراخوان حمایت کرده اند.

نهاد سازمان ملل برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می گوید که خشونت خانگی در حال حاضر یکی از بزرگترین نقض های حقوق بشر می باشد. حدود 243 میلیون زن و دختر (15-49 ساله) توسط یک شریک زندگی نزدیک خود ( اعم از همسر یا اعضای خانواده خود) در 12 ماه گذشته مورد خشونت جنسی یا جسمی قرار گرفته اند و با ادامه بیماری همه گیر COVID-19 ، این تعداد به احتمال زیاد رو به رشد خواهد بود.

برای مطالعه بیشتر در خصوص آمار خشونت علیه زنان در کشور های مختلف به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

https://www.un.org/en/coronavirus/un-supporting-%E2%80%98trapped%E2%80%99-domestic-violence-victims-during-covid-19-pandemic

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group