English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
اعتراض مردمی به تحریم دارویی ایران
1659
در پروژه‌ی «اعتراض مردمی» به تحریم دارویی ایران، از همه شهروندان دعوت شده است تا کارت‌پستال‌هایی در اعتراض به تحریم‌هایی که منجر به تحریم دارویی در ایران شده است را برای آقای بانکی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، امضا کنند.

اعتراض مردمی به تحریم دارویی ایران

 

در پروژه‌ی «اعتراض مردمی» به تحریم دارویی ایران، از همه‌ی شهروندان دعوت شده است تا کارت‌پستال‌هایی در اعتراض به تحریم‌هایی که منجر به تحریم دارویی در ایران شده است را، برای آقای بان‌کی ‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، امضا کنند.

به گزارش روابط عمومی گروه بین‌المللی توسعه پایدار، تورج صابری‌وند، طراح این کارت‌ها در مانیفست این کمپین چنین آورده است:

«هنر، دیگر نه چیزی است مربوط به زیبایی و نه حاصل تجربه‌ی شخصی هنرمند در تنهایی‌اش. زشتی‌های سیاست و قدرت، بر زیبایی هنر چیره شده و با تجاوز و جاسوسی امپراتوری رسانه‌ها و قدرت‌ها چیزی از حریم شخصی باقی نمانده. کسانی هم که در لجن‌زار جهان معاصر، با خلق آثاری تهی از معنی، به خرید و فروش زیبایی مشغول‌اند، مجبورند تولیدات بی‌خاصیت خود را هنر بنامند و نانی به کف آرند و درخت سود دلالان را در جنگل حراج‌ها بکارند. این که چگونه در جهانی این‌چنین غرق در زشتی‌ و کشتار می‌توان به فکر زیبایی بود تناقضی است همچون تناقض سیاست‌پیشگانی که هر دم از حقوق بشر دم می‌زنند و کمر به کشتار‌ بشر‌ می‌بندند. همان‌ سیاست‌پیشگانی که برای نجات مردم کشورهای دیگر از فقر و ستم و استبداد، خانه‌هاشان را بمب‌باران می‌کنند. هنر، در چنین جهانی، می‌تواند تجربه‌ی مردم را از زشتی‌ها و کثافات جهان معاصر بازنمایاند و مخاطبش نه دلالان، که وجدان بشر باشد و تاریخ.

اینک برای اینکه در تاریخ بماند برای آقای بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌نویسم: عالی‌جناب! ما می‌دانیم در هیچ سندی، سطری هم درباره تحریم‌ دارویی نوشته نشده است اما به اذعان نماینده‌های پارلمان اروپا، تحریم‌ بانک‌های ایران و عدم امکان مبادله‌ی پول، ورود دارو به ایران را با سختی‌های بسیاری همراه کرده و اینک مردم کشور من، تاوان آن را می‌دهند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در بیانیه‌ی هزاره، خود را موظف کرده بود که تا سال 2015، مردم کشورهای در حال توسعه به داروهای حیاتی مقرون به صرفه، دسترسی پایدار و مداوم داشته باشند. آیا ’آینده‌ی پایدار با عزت برای همه‘ -که هدف سازمان ملل متحد برای سال‌های پس از ۲۰۱۵ هست- با وضع تحریم‌ها ممکن خواهد بود؟ هر چند به‌نظر می‌رسد بعد از یک سال وضعیت تحریم‌های بانکی ایران، در مسیر روبه‌گشایشی است، اما این هرگز دلیل نخواهد شد که آنچه در این مدت بر هم‌میهنان من ـ پنهانی و آشکارا ـ رفته فراموش و خاموش شود.

جناب آقای بان‌کی مون، هر یک از امضا‌های «اعتراض مردمی» می‌خواهد جناب‌عالی در رأس سازمان ملل متحد از تمامی امکان‌ها و ابزارهای خود بهره بگیرید تا وقوع و ادامه‌ی هر نوع تحریمی که به بهانه‌ی فشار بر دولت‌ها‌، به زندگی و جان مردم لطمه می‌زند، در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها متوقف شود. این بر اساس مفاهیم توسعه‌ی پایدار، خواسته‌ای جهانی است و این پروژه در کلیت‌اش، اثری هنری که مردم آفریننده‌اش بوده‌اند؛ تا جایی در تاریخ بماند به یادگار که سیاست‌پیشگان چه‌ها کرده‌اند با مردم این زمان، و مردم چه‌ها دیده‌اند از سیاست‌پیشگانِ این زمین.»

 

«اعتراض مردمی» از همه‌ی‌ مردم دعوت می‌کند، تا اعتراض‌شان به تحریم و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر دارو را، در وب‌سایتwww.pprotest.com، به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کنند. این کارت‌‌پستال‌ها تاکنون نزدیک به 2500 بار به امضا رسیده‌ و در این سایت به یادگار مانده‌اند. در میان این امضاها، نام چهره‌ها و شخصیت‌های بسیاری ثبت شده است. دکتر علی جوادی پویا، مدیرعامل گروه بین‌المللی توسعه پایدار نیز، با امضای یکی از این کارت‌ها به این اعتراض مردمی پیوستند.

  

 

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: