English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
سال 2014 به عنوان «کشاورزی خانواده» نام گرفت
1848
سازمان ملل متحد، سال 2014 میلادی را به عنوان سال بین‌المللی کشاورزی خانواده (International Year of Family Farming) نامگذاری کرد.

  سال 2014 به عنوان «کشاورزی خانواده» نام گرفت 

  

سازمان ملل متحد، سال 2014 میلادی را به عنوان سال بین‌المللی کشاورزی خانواده (International Year of Family Farming) نامگذاری کرده است تا توجه جهانی را به نقش برجسته‌ی خانواده‌های کشاورز در ریشه‌کن کردن گرسنگی و فقر، تامین امنیت غذایی، بهبود معیشت، مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و در نهایت دستیابی به توسعه‌ی پایدار معطوف سازد.

هدف از این نامگذاری، بازیابی جایگاه کشاورزی خانواده در سیاست‌های کشاورزی، زیست‌محیطی و اجتماعی، از رهگذر شناخت عارضه‌ها و فرصت‌ها و حرکت به سوی توسعه‌ای متوازن‌تر و متعادل‌تر است.

این نامگذاری، مذاکرات و همکاری‌های گسترده‌ای را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی ترویج می‌بخشد تا درک و آگاهی از چالش‌هایی که کشاورزان خرده‌پا با آن مواجهند را، افزایش دهد و به تشخیص راه‌های موثر برای حمایت از کشاورزی خانواده، یاری رساند.

  

کشاورزی خانواده چیست؟ 

کشاورزی خانواده همه‌ی فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر خانواده را شامل می‌‌شود و به زمینه‌های مختلفی از توسعه‌ی روستایی مرتبط می‌گردد. کشاورزی خانواده، ابزاری برای سازماندهی آن دسته از محصولات کشاورزی، جنگلداری، شیلات، گله‌داری و آبزی‌پروری‌‌ست که توسط خانواده و عمدتا متکی بر کارِ هم مرد و هم، زنِ خانواده، مدیریت و اجرا می‌شوند.

در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، کشاورزی خانواده، شکل غالب کشاورزی در بخش محصولات غذایی است.

در سطح ملی، شاخص‌های متعددی وجود دارند که به عنوان کلیدی برای توسعه‌ی پایدارِ کشاورزی خانواده محسوب می‌شوند:

 • شرایط زیست‌محیطی و ارضی کشت
 • سیاست زیست‌محیطی
 • دستیابی به بازارها
 • دستیابی به سرزمین و منابع طبیعی
 • دستیابی به تکنولوژی و خدمات گسترده
 • دستیابی به سرمایه
 • شرایط اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و جمعیت‌شناختی
 • دسترسی به تحصیلات تخصصی

  

چرا کشاورزی خانواده اهمیت دارد؟ 

 •  کشاورزی خانواده و کشاورزی در مقیاس کوچک به طور جدایی‌ناپذیری با امنیت غذایی جهانی مرتبط است.
 • کشاورزی خانواده محصولات غذایی سنتی را حفظ می‌کند و همزمان، در یک رژیم غذایی متعادل و استفاده‌ی پایدار از منابع طبیعی همکاری می‌نماید.
 •  کشاورزی خانواده فرصتی را برای ترقی اقتصادهای محلی فراهم می‌کند.

  

پیام‌های اصلی: 

کشاورزی خانواده، در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، شکل غالب کشاورزی است.

بنا بر گزارش فائو (Food and Agriculture Organization of the United Nations)، بیش از 500 میلیون کشاورز خانواده در دنیا وجود دارد که از کشاورزان خرده‌پا تا کشاورزان در مقیاس متوسط، تا دهقانان، تا مردم بومی و نیز گروه‌های بسیاری در هر ناحیه و تنوع زیستی در جهان را، در بر می‌گیرد.

 • کشاورزان خانواده بخش مهمی از یک راه‌حل برای جهانی بدون فقر و گرسنگی می‌باشند.

  

کشاورزی خانواده حامی توسعه پایدار 

کشاورزان خانواده، سیستم‌های کشاورزی مبتنی بر تنوع محصولی را اجرا می‌کنند و محصولات غذایی سنتی را نگاه می‌دارند. آنها در شبکه‌های ارضی و فرهنگ‌های محلی جاسازی شده‌اند، درآمدشان را در بازارهای محلی و منطقه‌ای صرف می‌کنند و فرصت‌های شغلی کشاورزی و غیرکشاورزی ایجاد می‌کنند.

محصولات محلی و جریان‌های مصرفی که مبتنی بر کشاورزی خانواده می‌باشند، نقش بزرگی در مبارزه با گرسنگی دارند، به‌ویژه زمانی که با سیاست‌های حمایت اجتماعی که نیازهای انسان‌های مختلف را نشان می‌دهد، مرتبط می‌شوند.

  

اهداف 

چهار هدف کلیدی این سال:

1.     پشتیبانی از توسعه‌ی سیاست‌های هم‌سو با کشاورزی خانواده پایدار

2.     افزایش دانش، ارتباطات و آگاهی عمومی

3.     رسیدن به درک بهتری از نیازها، محدودیت‌ها و پتانسیل‌ها و تضمین پشتیبانی فنی از کشاورزی خانواده

4.     خلق هم‌افزایی برای پایداری

 
 

 

*برگرفته از تارنمای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (fao.org)

 

Authorized Signatory:

Collaborators: