English
covid19
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
قدرت ده اصل معاهده جهانی ملل متحد در راهنمایی رهبران کسب کارها در مواجهه با COVID-19
518
معاهده جهانی ملل متحد به عنوان بزرگترین نهادپایداری شرکتی جهان، از رهبران مشاغل در جهان می خواهد تا برای حمایت از کارگران، جوامع و شرکتهایی که تحت تأثیر بیماری همه گیر COVID-19 قرار دارند متحد شوند. معاهده جهانی ملل متحد ایجاد یک برنامه هماهنگ بین المللی در کسب و کارها را برای حمایت از افراد و شرکتهای آسیب دیده ، محدود کردن اختلالات بیشتر در اقتصاد و تسهیل تداوم تجارت برای بهبود سریع حیاتی می داند و برای هرکسی که در جایگاه تصمیم گیری دارد راهکار های با الهام از ده اصل از معاهده جهانی سازمان ملل ارائه می دهد.

 معاهده جهانی سازمان ملل متحد رهبران تجارت را در جای جای جهان ترغیب می کند تا با ایجاد و حفظ روحیه همبستگی و همکاری های بین المللی ، از ده اصل به عنوان راهنمای خود برای پاسخ به این بحران استفاده کنند.

حقوق بشر

اصل 1: مشاغل باید از حقوق بشر اعلام شده بین المللی حمایت کرده و به اصول آن احترام بگذارند.

اصل 2: اطمینان حاصل کنید که شما در نقض حقوق بشر مشارکت نمی کنید.

مثلا:

اطمینان حاصل کنید که هر اقدامی که برای پرداختن به COVID-19 انجام می شود، بدون هیچگونه تبعیضی از قبیل نژاد، رنگ پوست، نوانایی، سن، جنسیت، مذهب، عقاید سیاسی ، منشأ ملی یا اجتماعی، گرایش جنسی  و دیگر وضعیت های شخصی در دسترس افراد قرار می گیرد.

اطمینان حاصل کنید که نیازهای حاشیه نشینان و یا آسیب پذیرترین افراد مورد توجه قرار گرفته است.

 

کار

اصل 3: حمایت مشاغل از آزادی اجتماعات و شناخت حق کسب و کار جمعی

اصل 4: از بین بردن همه اشکال کار اجباری ؛

اصل 5: از بین بردن مؤثر کار کودکان؛ و

اصل 6: رفع تبعیض در مورد شغل.

مثلا:

با انعطاف پذیری، دلسوزی و همبستگی نسبت به کارمندان و شرکای تجاری خود ، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط ​​پاسخگو باشید. تلاش شما برای محدود کردن تأثیرات مالی نباید با هزینه حقوق و رفاه کارگران انجام شود.

 استمرار درآمد و منافع را با توجه به انعطاف موجود در قوانین کار تضمین کنید: ماندن در خانه به دلیل بیماری، قرنطینه یا مراقبت از یک عضو خانواده بیمار ممکن است منجر به از دست رفتن حقوق یا شغل شود. در این موارد زنان کارگر که غالباً مسئولیت مراقبت از خانه را برعهده دارند و کارگرانی که در شرایط ناخوشایند اشتغال قرار دارند، مانند کارگران کم درآمد ، کارگران پیمانکاری و کارگران بدون هیچگونه پوشش حمایت اجتماعی، نیاز به توجه ویژه دارند.

قراردادهای فعلی باید تا حد ممکن رعایت شود. مشارکت با تأمین کنندگان برای اطمینان از شرایط کار مناسب در زنجیره های تأمین جهانی و در عین حال پشتیبانی از تداوم تجارت با رعایت انعطاف پذیری در تحویل ها و سهمیه ها ضروری است.

اصول پیشگیری را اعمال کرده و با محدود کردن  شرایط قرار گرفتن کارمندان در معرض ویروس کرونا در محیط کار (کاهش تماس های شخصی در محیط کار، برگزاری جلسات به صورت مجازی)، کنترل اقدامات نظافت شخصی (بهداشت دست) ، اقدامات محیطی (تمیز کردن سطوح) و تنظیم  ساعات کار (دور کاری) ، از محیط کار ایمن استفاده کنید.

 

محیط زیست

اصل 7: مشاغل باید روش پیشگیرانه در برابر چالش های زیست محیطی حمایت کنند.

اصل 8: برای ارتقاء مسئولیت زیست محیطی خود بیشتر ابتکار عمل به خرج دهید.

اصل نهم: توسعه فناوری های سازگار با محیط زیست را ترغیب نمایید.

مثلا:

انجام جلسات از طریق ارتباط تلفنی و مجازی که می تواند تأثیرات منفی بر محیط زیست ناشی از سفر های کاری را کاهش دهد و لذا ارزیابی اثرات زیست محیطی مثبت جلسات تلفنی و مجازی به منظور استفاده دراز مدت از این روش ها که بر ردپای کربن و کاهش تولید گازهای گلخانه ای  بسیار موثر است.

در یک بازه زمانی کوتاه، بحران COVID-19 با کاهش انتشار کربن جهانی، تأثیر مثبتی بر محیط زیست  جهان داشته است. در حالی که بدون شک دور به عقب برمی گردد، ما مسافران را ترغیب می کنیم گزینه های سفری را کمتر برای محیط زیست مضر است (مانند سفر با قطار)  و اکوتوریسمی که می تواند از اکوسیستم ها و معیشت محلی پشتیبانی کند انتخاب کنند.

 

عملیات ضد فساد

اصل 10: مشاغل باید در برابر فساد به تمام اشکال آن ، از جمله اخاذی و رشوه مبارزه کنند.

مثلا:

از طریق ارتباطات و سیاستهای سازگار، فراگیر و شفاف، اعتماد ایجاد کنید.

اطمینان حاصل کنید که محصولات و خدمات به روشی اخلاقی توزیع و فروخته می شوند.

راهنمایی های بیشتر برای افرادی که در زمینه های بانکی ، بیمه و امور مالی فعالیت می کنند:

شرکت ها و مسئولان اصلی آنها می توانند برای اطمینان از تداوم مشاغل و کاهش تأثیر بیماری همه گیر بر روی عملیات های مالی ، با بانک ها و سرمایه گذاران در مواردی که خطر اختلال در محصولات و خدمات اساسی از جمله صنایع بهداشت ، غذا و لجستیک وجود دارد همکاری کنند.

بانکها می توانند خطوط اعتباری ویژه را در دسترس قرار داده و شرایط بازپرداخت محصولات اعتباری موجود را برای جمعیت در معرض خطر و مشاغل ارائه دهنده محصولات و خدمات ضروری منعطف کنند.

بانکها می توانند ابزارهای مالی ترکیبی  مانند صندوق های خیرخواهانه و کمک های مالی تشکیل دهند و از سرمایه گذاری هایی که برای تأمین اعتبار شرکت های تجاری فعال در زمینه پیشگیری و کاهش بحران حمایت کنند

شرکت های بیمه می توانند با پرداخت سریع و یکپارچه مزایای کوتاه مدت ناتوانی و بیمه بیکاری برای کارمندان و سایر کارگران تحت تأثیر COVID-19 وارد عمل شوند.

شرکت های بهداشت و درمان و خدمات درمانی می توانند با هم همکاری کنند تا بار مالی بیمارانی که نیاز به مراقبتهای اساسی در زمان شیوع بیماری را دارند، کاهش دهند.

سرمایه گذاران می توانند شرایط بازپرداخت موقت را  برای مشاغل ارائه دهنده محصولات و خدمات ضروری منعطف سازند.

سرمایه گذاران  می توانند با سرمایه گذاری در شرکت های فعال در زمینه پیشگیری و پاسخ به COVID-19  از آنها پشتیبانی نمایند.

https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020

 

Useful Links:

Collaborators: