English
covid19
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
چگونه سرمایه گذاران مسوول باید به بحران COVID-19 پاسخ دهند؟
459
COVID-19 و واکنش جهانی به آن - نه تنها برای سلامتی جهانی بلکه برای جوامع ، اقتصاد و سرمایه گذاری های ما یک تهدید جدی است. سرمایه گذاران هم اکنون می توانند و باید وارد عمل شوند و به کاهش اثرات مضر از جمله تأثیر مستقیم بر سلامت عمومی، رکود اقتصادی شدید، نابرابری عمیق در جوامع و تأثیرات ناشی از همه این موارد در سلامت روان اعضای جامعه کمک نمایند.

نهاد سرمایه گذاری مسوولانه PRI با ایجاد محتوا ، چارچوب ها و مسیرها تلاش می نماید که به جامعه سرمایه گذاری جهانی جهت مدیریت  بحران کووید -19 راهنمایی لازم را ارایه نماید. لذا راهنمایی برای اعضا خود در مقابله با Covid-19 را  با عنوان : "چگونه سرمایه گذاران مسئول باید به بحران کووید 19 پاسخ دهند" منتشر نموده است. این اولین گام این نهاد برای تعیین رویکرد این خود در مقابل این بیماری است و شامل هفت اقدام اساسی برای سرمایه گذاران است.  SDS Int'l Group به عنوان ارائه دهنده خدمات تخصصی PRI، در راستای مسوولیت اجتماعی خود اقدام به انتشار این دستورالعمل نموده است.

 

https://www.unpri.org/covid-19

متن کامل این دستور العمل را می توانید از اینجا مطالعه نمایید.


 

Useful Links:

Collaborators: