English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
تجلیل مدیر دفتر منطقه ای ایرانGlobal understanding for sustainability (UNESCO Chair Program) از سه تن از حسابرسان پیش کسوت در نشست انجمن حسابرسان ایران
727
مدیر عامل گروه توسعه پایدار به عنوان مدیر دفتر منطقه ای ایرانGlobal understanding for sustainability (UNESCO Chair Program) در نشست انجمن حسابرسان ایران (تاریخ 4 شهریور 1398 در سالن اجلاس هتل آزادی) ضمن سخنرانی در خصوص توسعه اقتصادی و نقش حسابداری پایداری در تحقق اهداف توسعه اقتصادی از سه تن از حسابرسان خبره کشور جناب آقای دکتر عباس هشی، دکتر علی ثقفی و دکتر مهدی کرباسیان با اعطای تجلیل نمودند ودر پایان سخنرانی خویش، از تاسیس نخستین مرکز حسابداری پایداری Sustainability Accounting با همکاری مشترک فی ما بین دفتر اقدام منطقه ای کرسی یونسکو در ایران در ایران و موسسه حسابرسی سخن حق، با ریاست آقای دکتر خستویی جهت آموزش و پیاده سازی استانداردها و frame work های بین المللی در زمینه حسابداری پایداری مانند Sustainability Accounting Standards Board (SASB) و تدوین گزارش های پایداری خبر دادند.

 

متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد"

" به اعتقاد عموم اقتصاد دانان توسعه،  توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بر خلاف رشد Growthکه کاملا  کمی است توسعه development  به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است.

توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی.

 در توسعه اقتصادی، رشد به شکل کمی حاصل خواهد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا  افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

طبق نظر اقتصاد دانان، توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد :

·        افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه

·        ایجاد اشتغال

هر دو این اهداف در سایه عدالت اجتماعی قراردارند.

در نیمه دوم قرن بیستم کشورها با اصول و روش های گوناگون برنامه های و شاخص های متفاوتی برای توسعه اقتصادی  تدوین کردند که بیانگر کیفیت مهندسی جامعه به سوی این اهداف بود.

شاخص های مانند درآمد سالانه، شاخص برابری قدرت خرید و  مانند آن است . اما نارسایی های این شاخص ها باعث شد  با توجه به " توسعه پایدار" به "جای "توسعه اقتصادی"، شاخصی تحت عنوان شاخص درآمد پایدار supplemental security income) SSI ) " تدوین گردد. در این روش هزینه های زیست محیطی که درجریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی ( چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.

شاخص SSI  تلفیقی از فاکتور رفاه انسانی،  رفاه محیطی و رفاه اقتصادی است.

رفاه انسانی (شامل  دسترسی به نیاز های اولیه، ابزارهای توسعه فردی مانند برابری جنسیتی ، آموزش و دستیابی به جامعه متوازن مانند برابری در درآمد و نظارت کارآمد و ...) 

 رفاه محیطی (شامل دسترسی به محیط زیست سالم ، چاره اندیشی در مقابل تغییرات اقلیمی، دسترسی به منابع طبیعی)

و رفاه اقتصادی (شامل تمهیدات آتی مانند مصرف منابع، پس انداز خالص، کشاورزی پایدار و همچنین اقتصاد مانند تولید ناخلص ملی، اشتغال و بدهی عمومی)

از مجموع شاخص های تعریف شده میتوان روشی ایجاد کرد تا گزارش ساده و قابل فهمی (حتی برای عموم مردم )در خصوص میزان پایداریسازمانها، پروژه ها و پیشرفت آنها ارائه کرد. حتی در سطح ملی که گاها هر وزارتخانه ایی مسوول یک شاخص توسعه پایدار می گردد میتوان کشور را با کشور های همسایه مقایسه کرد و ببینیم در چه جنبه هایی بهتر یا بدتر عمل کرده است؟

این روش از بیست سال پیش تحت عنوان Sustainability Accounting  یا معادل های دیگری مانند Social and Environmental Accounting   شناخته میشود که سازمانها از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به transparency و accountability  و در نهایت پایداری استفاده میکنند.

این گزارش ها ابتدا در قالب ها ی Corporate Sustainability Reporting (CSR و  یا  triple bottom line accounting تهیه می شد.  در سال 2004 پرنس ولز از سیستمی تحت عنوان The Prince's Accounting for Sustainability Project (A4S) تدوین کرد. ولی امروزه  از شیوه گزارش دهی GRI (Global Reporting Initiative) برای تضمین تدوام توجه به شاخص های پایداری در سازمان ها استفاده می شود و  همین طور  نهاد های بین المللی مانند  OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) و UNCSD(United Nations Commission on Sustainable Development)  به عنوان دو  بازیگر اصلی در ایجاد چارچوب سیاستگذاری های پایداری، frame work  ها و روش های نوآورانه ای برای ادغام بهتر سه  پارادایم پایداری با رشد توسعه اقتصادی تدوین نموده اند."

 

Authorized Signatory:

Collaborators: