English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
شعار روز جهانی اقیانوس سال 2019: جنسیت و اقیانوس
975
اهمیت برابری جنسیتی- به ویژه برای حفاظت موثر و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی - به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته شده است. با این حال، اطلاعات و تحقیقات بسیار کمی در مورد این مسائل وجود دارد و یک اقدام هماهنگ در راستای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در تمام بخش های مرتبط با اقیانوس برای دستیابی به هدف پنجم توسعه پایدار ضروری است.

 

اکنون ما فرصتی برای بررسی ابعاد جنسى رابطه انسان با اقیانوس  در دست داریم.

در سال جاری، ما در تلاش  هستیم تا ادبیات اقیانوس ها و جنسیت  را توسعه دهیم و راه های ممکن برای ترویج برابری جنسیتی در فعالیت های مرتبط با اقیانوس مانند تحقیقات علمی دریایی، ماهیگیری، کار در دریا، مهاجرت به وسیله دریا و قاچاق انسان را همزمان با  سیاستگذاری و مدیریت  آن کشف کنیم.

اهمیت برابری جنسیتی- به ویژه برای حفاظت موثر و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی - به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته شده است. با این حال، اطلاعات و تحقیقات بسیار کمی در مورد این مسائل وجود دارد و یک اقدام هماهنگ در راستای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران در تمام بخش های مرتبط با اقیانوس برای دستیابی به هدف  پنجم توسعه پایدار ضروری است.

نبرد علیه آلودگی پلاستیکی

در سال جاری، رئیس مجمع عمومی،  کمپین "Play it out" را به عنوان یک مبارزه جهانی علیه آلودگی پلاستیکی آغاز کرد،. استفاده بیش از حد و افزایش پلاستیک های تک کاربره در چندین دهه منجر به فاجعه زیست محیطی جهانی شده است. امروزه، سالانه 13،000،000 تن پلاستیک در اقیانوس ناپدید می شوند، که در میان سایر آسیب ها، سالانه 100،000 حیوان دریایی را از بین می برد. اگر چه انتظار می رود که اکثر پلاستیک ها برای چندین دهه یا قرن ها بعد از استفاده باقی بمانند،  و انهاایی که در پروسه فرسایش قرار میگیرند، به عنوان میکرو پلاستیکی که توسط ماهی و سایر حیوانات دریایی مصرف می شود، به سرعت به زنجیره غذایی جهانی می رسند.

از کیسه های  پارچه ای به کیسه های پلاستیکی، همه ما در خط مقدم تلاش برای #BeatPlasticPollution هستیم.

دهه علم اقیانوس برای توسعه پایدار (2030-2030) یک فرصت «یک بار در طول عمر» ایجاد می کند تا یک بنیاد جدید در میان رابطۀ سیاست علمی برای تقویت مدیریت اقیانوس ها و سواحل خود برای به نفع بشریت ایجاد کند.

 https://www.un.org/en/events/oceansday/

 

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: