English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
بانک جهانی یک و نیم میلیارد یورو اوراق قرضه برای اهداف توسعه پایدار منتشر نمود
610
در این هفته، پیشرفت های عمده در اقتصاد سبز در حمایت از اهداف توسعه پایدار صورت گرفته است. بانک جهانی اوراق قرضه توسعه پایدار 10 ساله را در 16 می2019 منتشر کرده است.این اوراق قرضه پروژه های پیشبردی اهداف توسعه پایدار در خصوص اقدامات اقلیمی، برابری جنسیتی، کمک های بشردوستانه و تقویت حکمرانی بین المللی که در سال 2015 مورد موافقت سازمان ملل متحد قرار گرفته اند را تامین مالی خواهد کرد.

 

وزیر دارایی و بودجه عمومی و اصلاحات ایرلند، در پیوند با سیاست ایرلند "جهانی بهتر" از این پیوند حمایت کرده است:

"ما از بنیاد توسعه پایدار جهانی بانک جهانی برای بالا بردن آگاهی برای SDG هایی که با اولویت بندی ها مانند برابری جنسیتی، کاهش نیاز انسانی، اقدامات اقلیمی و تقویت حکومت تطابق دارند، استقبال می کنیم."

این اوراق به معنی سرمایه گذاری در حال افزایش شرکت ها برای پذیرش چهارچوب حمایت از اهداف توسعه پایدار می باشد. گزارش 2018 Trucost در سال 2017 نشان داد که کسب و کارهای مرتبط با SDG233 میلیارد دلار درآمد کسب کرده اند، که فرصت های اقتصادی قابل توجهی را برای SDG و چارچوب سیاست های پایدار ایجاد می کند.

تلاش های جامعه مالی برای دستیابی به SDG ها تحت این پیوند ادامه دارد و منجر به رشد 9000 شرکت و سرمایه گذاران متعهد شده است که از سال 2015 تا کنون از SDG حمایت کرده اند.

20 می 2019 - Poppy Bootman

 

http://www.climateaction.org/news

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: