English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
سند اجلاس تامین مالی برای توسعه ECOSOC و نمایشگاه سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار سال 2019
490
اجلاس تامین مالی برای توسعه ECOSOC -FfD Forum یک پلت فرم سالانه برای ترویج اجماع بین سهامداران کلیدی در تامین مالی برای توسعه پایدار است. در طی چهار روز، نمایندگان دولت ها، نهادهای مالی، جامعه مدنی و بخش خصوصی به گفتگو درباره روند اصلی و بهترین شیوه های تاثیر گذاری بر تامین مالی پایدار با لحاظ موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوایی، نابرابری و فناوری های مخرب می پردازند.

 

نمایشگاه سرمایه گذاری SDG از 15 تا 17 آوریل به عنوان بخشی از اجلاس امسال، برگزار گردید و چندین جلسه برای نشان دادن اهمیت طرح های ملی سرمایه گذاری و طرح هایی که برای پایان دادن به شکاف سرمایه گذاری در SDG، از جمله فرصت های بسیج سرمایه گذاری های بلند مدت برای زیرساخت های پایدار، دسترسی به سرمایه و سرمایه گذاری در پروژه ها برای تقویت بخش های اجتماعی و ترویج سرمایه گذاری بود برگزار گردید.

در پایان نتیجه  این اجلاس طی یک سند بین دولتی، مورد توافق قرار می گیرد و توصیه ها در یک سند که در روز نهایی مجمع ارائه می شود، ترسیم می گردد. این انجمن امسال راه را برای گفتگوی سطح بالا در مورد تامین مالی برای توسعه در سپتامبر 2019 که بعد از اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد برگزار می شود، هموار کرد. امسال همچنین پایان دوره نخستین چهار ساله تلاش برای پیاده سازی در SDG ها و برنامه کاری آدیس آبابا است.

 

سند همکاری بین دولتی اجلاس 2019

https://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/


 

Authorized Signatory:

Collaborators: