English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
20 فوریه روز بین المللی عدالت اجتماعی
341
مجمع عمومی ملل متحد در 26 نوامبر سال 2007، روز 27 فوریه را روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام کرد. بدین ترتیب نقش توسعه و عدالت اجتماعی را برای دستیابی و بقای صلح و امنیت در میان ملل و همچنین حمایت از تلاش های جهانی در راستای از بین بردن فقر، حقوق برابر و پیشبرد کامل اشتغال را تفکیک ناپذیر برشمرد.

چرا این روز مهم است؟

عدالت اجتماعی به معنای انصاف و برابری برای همه است. ماموریت اصلی ما در جهان برای حرکت به سوی توسعه و اتحاد بشر، دنبال کردن عدالت اجتماعی برای همه در سازمان ملل است. پذیرش قطعنامه عدالت اجتماعی برای فرایند جهانی شدن منصفانه توسط سازمان جهانی کار، تنها نمونه ای از تعهدات سیستم سازمان ملل به عدالت است. همچنین، برنامه 2030 برای توسعه پایدار را  نیز میتوان تلاش دیگر جامعه بین الملل برای پایان دادن به فقر، کاهش نابرابری،  پیشبرد مشارکت و ایجاد رشد اقتصاد پایدار برشمرد.

چطور می توانید مشارکت داشه باشید؟

برای مشارکت در گرامیداشت این روز بین المللی، ممکن است فعالیت های خاص یا رویدادهایی طراحی کنید که بر شعار هایی چون فقر، پوشش اقتصادی یا اشتغال تاکید داشته باشد. همچنین می توانید نظرات خود را با نوشتن مقاله ای برای روزنامه دانشگاه یا ساخت ویدئو مرتبط و آپلود کردن آن اینجا، به اشتراک بگذارید. در آخر، لطفاً فعالیت های خود را در روز جهانی عدالت اجتماعی با هشتگ #WorldJusticeDay با @ImpactUN در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

academicimpact@un.org

 

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: