English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
روز بین المللی آموزش 24 ژانویه سال 2018: در تحلیل چالش های آموزشی با یونسکو مشارکت کنید.
793
در 3 دسامبر سال 2018، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز 24 ژانویه را به جهت نقش آموزش در صلح و توسعه، به عنوان روز بین المللی آموزش نامگذاری کرد و بدین ترتیب، اهمیت هدف شماره 4 توسعه پایدار – کیفیت و جامعیت آموزش در تمامی سطوح - را به جامعه بین المللی متذکر گردید.

 

پیام این روز:

تمام مردم جهان باید در تمام طول عمر فرصت یادگیری داشته باشند تا بتوانند از دانش و مهارتهای مورد نیاز خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار استفاده کنند. 

چرا این روز مهم است؟

بنا به اعلامیه حهانی حقوق بشر، هر کسی حق بهرهمندی از آموزش را دارد. ولی با این وجود، حدود 265 میلیون کودک و نوجوان در سراسر جهان به دلیل فقر، تبعیض، اختلاف های نظامی، فوریت ها و اثرات تغییرات اقلیمی، فرصت ورود به مدرسه را نداشته اند و بیش از پنجاه درصد آنها در مقطع دبستان هستند.

با توسعه مهارتهای مورد نیاز برای کار اخیر و افزایش بهره وری، آموزش می تواند مردم را از فقر نجات دهد، می تواند نابرابری ها را تقلیل داده، به برابری جنسیتی رسانده و قدرت مردم را برای سالم زندگی کردن و بهره مندی از زندگی  پایدار را افزایش دهد. آموزش، بردباری به ایجاد جوامع مبتنی بر صلح می انجامد و شهروندانی را تربیت می کند که ابزارهای لازم برای توسعه راه حل های خلاقانه برای بیشتر مشکلات عمده زمان ما را در اختیار دارند.

چطور می توانید با یونسکو مشارکت داشته باشید؟

برای پیوستن به جشن روز بین المللی آموزش، چرا مقاله ای برای روزنامه یا وب سایت دانشگاه خود نمی نویسید تا افکار خود را در مورد اهمیت آموزش بیان کنید؟ می توانید ویدئویی خلاقانه تهیه کرده و آن را آپلود کنید، یا جلسات و رویداد هایی را برای بحث درخصوص چالش هایی که بچه ها و جوانان سراسر جهان در حیطه آموزش با آن روبرو هستند ترتیب دهید. در نهایت، برای آگاهی در مورد پروژه های بین المللی آموزش یونسکو وقت بگذارید و فعالیت خود را در این خصوص #InternationaDayOfEducationactivities در رسانه اجتماعی @ImpactUN به اشتراک بگذارید.

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group