English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
سال 2019 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان سال بین المللی زبان های بومی (Indigenous Languages) نامگذاری گردید وSDS Int'l Group به عنوان "همیار" به سال بین المللی زبان های بومی پیوست.
949
زبان، محوری در حوزه های محافظت از حقوق بشر، و حکومت خوب، ایجاد صلح و توسعه پایدار است. حق آدمی برای استفاده از زبان منتخب خود برای آزادی فکر، عقیده و بیان، دستیابی به آموزش و اطلاعات، شغل، خلق جوامع گسترده و دیگر ارزش ها در بیانیه جهانی حقوق بشر، ثبت شده است.

زبان نقش مهمی را در زندگی روزانه همه مردم ایفا می کند. از طریق زبان است که می توانیم در جهان با هم ارتباط برقرار کنیم، هویتمان را تعریف کنیم، تاریخ و فرهنگمان را بیان کنیم، یاد بگیریم، از حقوق انسانی مان دفاع کنیم و در همه ابعاد جامعه از خود دفاع کنیم. مردم از طریق زبان می توانند تاریخ جامعه، سنت ها و آداب و رسوم، حافظه، حالت های منحصر به فرد تفکر، معنا و بیان خود را حفظ کنند. همچنین می توانند آینده شان را بسازند. زبان، محوری در حوزه های محافظت از حقوق بشر، و حکومت خوب، ایجاد صلح و توسعه پایدار است. حق آدمی برای استفاده از زبان منتخب خود برای آزادی فکر، عقیده و بیان، دستیابی به آموزش و اطلاعات، شغل، خلق جوامع گسترده و دیگر ارزش ها در بیانیه جهانی حقوق بشر، ثبت شده است.

بسیاری از ما بی چون و چرا می پذیریم که می توانیم زندگی هایمان را بدون محدودیت یا پیش داوری با زبان اصلی مان هدایت کنیم. اما این برای همه مصداق ندارد.

تعداد زیادی از هفت هزار زبان موجود، توسط افراد بومی ای شکل گرفته و صحبت می شوند. که این امر بخش بزرگتری از تنوع فرهنگی جهان را نشان می دهند.

با این وجود این زبان ها به میزان قابل توجهی در حال از بین رفتن هستند، چرا که اجتماعات با ادغام ها، جابجایی های اجباری، معایب آموزشی، فقر، بیسوادی، مهاجرت و دیگر اشکال تبعیض و خشونت های حقوق بشر رو برو هستند.

با ارائه سیستم های پیچیده دانش و فرهنگ که در این زبان های محلی طی هزاران سال توسعه یافته و جمع آوری شده است، ناپدید شدن آنها به نوعی از دست رفتن نوعی گنجینه فرهنگی است که ما را از تنوع زیاد که آنها به دنیایمان و مشارکت زیست شناختی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی که سبب می شوند محروم می کنند.

از همه مهمتر به فقدان زبان بومی تاثیر منفی عمیقی بر فرهنگ های بومی مورد توجه دارد.

به این دلیل و دلایل دیگر است که سازمان ملل تصمیم گرفت که امسال را به زبان های بومی اختصاص دهد تا فعالیت فوری ای برای حفظ، ابقا و پیشرفت آن برانگیزاند.

SDS Int'l Group   به عنوان همیار به سال بین المللی زبان های بومی، سال 2019 پیوسته اند.

حمایت و مشارکت برای پیاده سازی سال بین المللی به صورت مشارکت های عمومی، خصوصی، جوامع مدنی، سازمان های غیردولتی (NGOs)، دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی  میباشد.

همیاری مشارکت کنندگان سال بین المللی زبان های بومی شامل پنج حوزه اصلی مداخله می باشد:

1.       بالا بردن درک، مشارکت بین المللی و پیشرفت

2.       ایجاد شرایط مطلوب برای اشتراک اطلاعات و انتشار الگوهای خوب با در نظر گرفتن زبان های بومی

3.       یکسان سازی زبان های بومی با مجموعه استاندارد

4.       توانمند سازی و ظرفیت سازی

5.       رشد و توسعه از طریق تکمیل دانش جدید

 

جهت مشاهده متن کامل قطعنامه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد، فایل زیر را دانلود نمایید.

 


 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group