English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
گرامیداشت روز جهانی داوطلب سال 2018 با شعار "داوطلبان اجتماعات تاب آوری می سازند. "
597
نقش پیچیده و پویا ی داوطلب بودن در پیشبرد اهداف توسعه پایدار شایسته حمایت از جانب دولت ها و سهامداران است. در این روز بین المللی، به خاطر تمام تلاش های آنها که هیچ کس را تنها نمی گذارند، متشکرم. آنتونیو گوترش(António Guterres) دبیر کل سازمان ملل

 

روز جهانی داوطلب که توسط هیات قانونگذاری سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، 5 دسامبر، را تنها فرصت برای قدردانی از تلاش های داوطلبان و سازمان های داوطلب و همچنین به منظور پیشرفت اجتماعات و سازمان های غیردولتی (NGOs) و بخش خصوصی جشن می گیرند.

جدای اینکه این موضوع انگیزش هزاران داوطلب را سبب می شود، برنامه داوطلبان سازمان ملل (UNV) با توصیه برای تشخیص داوطلبان و کار کردن با مخاطبانی به منظور یکپارچه سازی برنامه های توسعه، به صلح و توسعه کمک فراوانی می کند.

گروه بین‌المللی توسعه پایدار(SDS Int'l Group) در سال 1393 در چنین روزی به جمع سازمان‌های داوطلب آنلاین ملل متحد پیوست.

 

Authorized Signatory:

Collaborators: