English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
«زهرا نعمتی» برترین بانوی پارا کماندار جهان، از سوی کرسی یونسکو به عنوان سفیر اهداف توسعه پایدار ملل متحد (UNSDGs) انتخاب گردید.
911
«زهرا نعمتی» قهرمان رشته تیراندازی با کمان ایران در المپیک و پارالمپیک، اولین ورزشکار ایرانی، اولین بانوی آسیایی و سیزدهمین ورزشکار تاریخ ورزش جهان با دو سهمیه همزمان در المپیک و پارالمپیک و اولین بانوی مسلمان معلول و پرچم‌دار کاروان المپیک ایران، به عنوان سفیر نهاد GUI برگزیده شد.

«زهرا نعمتی» قهرمان رشته تیراندازی با کمان ایران در المپیک و پارالمپیک، اولین ورزشکار ایرانی، اولین بانوی آسیایی و سیزدهمین ورزشکار تاریخ ورزش جهان با دو سهمیه همزمان در المپیک و پارالمپیک و اولین بانوی مسلمان معلول و پرچم‌دار کاروان المپیک ایران، با دریافت حکمی از سوی رییس دفتر اقدام منطقه ای ایران نهاد Global Understanding Initiatives به عنوان اولین «روشنگر اهداف توسعه پایدار» (SDGs Enlighter) و سفیر (Ambassador) این نهاد برگزیده شد.

نهادGlobal Understanding  به عنوان یک کرسی یونسکو*، در زمینه سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه پایدار و حل یا مدیریت چالش‌های جهانی از طریق اقدامات محلی و منطقه‌ای "Linking the global challenges to the local actions"  فعال می باشد.

این نهاد در سال 2017 و  در راستای ارتقاء آگاهی عمومی در سطح کشور و منطقه، اقدام به آموزش و ترویج اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) Sustainable Development Goals از سوی چهره‌های دارای مقبولیت اجتماعی، هنری و ورزشی به عنوان «رهبران افکار» در طرح  SDGs Enlighters(روشنگران اهداف توسعه پایدار) نموده است.

با توجه به سوابق زهرا نعمتی در حمایت از همسان‌سازی حقوق معلولان با دیگر افراد جامعه در اجلاس کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (2017) و نیز، دستور کار جدید سازمان ملل متحد در حوزه اهداف توسعه پایدار، وی در این طرح به ترویج و توسعه آگاهی عمومی در خصوص اهداف جهانی مرتبط با معلولین و افراد کم توان حرکتی و نقش ورزش در توانمند سازی آنان با شعار «خلق جهان بهتر برای معلولان» خواهد پرداخت. از جمله این اهداف می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

هدف چهارم: کیفیت آموزش (SDG4: Quality Education)،

هدف هشتم: شغل شایسته و رشد اقتصادی (SDG8: Decent Work and Economic Growth)

هدف دهم: کاهش نابرابری (SDG10: Reduced Inequalities)

 هدف یازدهم: جوامع و شهرهای پایدار  (SDG11: Sustainable Cities and Communities)

 هدف هفدهم: مشارکت برای تحقق اهداف (SDG17: Partnership for the Goals)

وی در مراسم دریافت این حکم در دفتر اقدام منطقه ای ایران نهاد  IGU، ضمن ابراز مراتب خرسندی از بر عهده گرفتن این وظیفه خطیر، اعلام نمود :

«ورزش از بهترین راه‌های توانمندسازی افراد دارای معلولیت و رهایی آنها از انزوا است و من از هم اکنون به عنوان سفیر اهداف توسعه پایدار ملل متحد و با رهنمود های  نهاد  IGU، تمام توان خود را جهت حل مشکلات، رفاه بیشتر و شکوفایی توانایی های این قشر جامعه به کار خواهم بست. همچنین امیدوارم تا سال 2030 با پیشبرد اهداف توسعه پایدار، همه معلولین جهان دارای امکانات آموزشی و شغلی مناسب باشند و همچنین در شهرهای مجهز و امن زندگی نمایند.»

 

* UNESCO Chair Programme - Global Understanding for Sustainability

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: