English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
برنامه‌ی روشنگران اهداف توسعه پایدار دفتر منطقه‌ای نهاد ادراک جهانی
1014
گروه بین‌المللی توسعه پایدار (SDS Int’l Group) مطابق تفاهم‌نامه‌ی منعقده با نهاد GUI در آلمان، به عنوان مرکز فعالیت‌های منطقه‌ای غرب آسیای این موسسه در ایران انتخاب شده است.

 گروه بین‌المللی توسعه پایدار (SDS Int’l Group) مطابق تفاهم‌نامه‌ی منعقده با نهاد GUI در آلمان، به عنوان مرکز فعالیت‌های منطقه‌ای غرب آسیای این موسسه در ایران انتخاب شده است.

هدف از انتخاب SDS به عنوان Global Understanding Initiatives Regional Action Center (GUI RAC)، تسهیل اجرای برنامه‌های این نهاد در ترویج پایداری جهانی از طریق آموزش، تحقیقات و تبادل اطلاعات در این حوزه است.

SDS به عنوان نهادی فعال در زمینه سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی استراتژی‌های توسعه پایدار در کشور و منطقه، به عنوان دفتر اقدام منطقه‌ای نهاد ادراک جهانی، جهت انجام تعهدات خود در راستای افزایش آگاهی عموم در سطح کشوری و منطقه‌ای اقدام به ترویج این اهداف از سوی چهره‌های دارای مقبولیت اجتماعی، هنری، ورزشی به عنوان «رهبران افکار» در طرح SDGs Enlighters می‌نماید.

برنامه SDGs Enlighter به منظور ارتقا فهم عمومی و پشتیبانی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل از طریق چهره‌های مشهور اجتماعی راه‌اندازی گردیده است.

این دفتر در سال جاری خانم نیکی کریمی را به عنوان یکی از روشنگران اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UNSDGs Enlighters) برگزیده است. در همین راستا، نیکی کریمی همزمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، در این باره چنین سخنرانی کرد: «موفقیت ما در آینده، بستگی به میزان مشارکت دادن نسل جوان در ساختن آینده‌ی پایدار خواهد داشت.»

وی ادامه داد: «در ادبیات ملل متحد، "نسل آینده" در سطحی از اولویت و اهمیت قرار دارد که در بخش‌های متعددی از اهداف توسعه پایدار به حمایت و به رسمیت شناختن حقوق آنها اشاره شده است.

به طور مثال، در چهارمین هدف توسعه پایدار ملل متحد، بر حصول اطمینان از آموزش فراگیر، با کیفیت، برابر و توسعه‌ی فرصت‌های یادگیری برای همگان در تمام ادوار زندگی تاکید شده است.»

نیکی کریمی به عنوان روشنگر منتخب آرمان‌های توسعه پایدار از سوی نهاد GUI افزود: «بهترین راه برای حصول به نتیجه آن است که در یک فرآیند ادراک و مفاهمه‌ی جهانی، همگان از اهمیت دستیابی به راه‌حل‌های بین‌المللی و منافع حاصل از آن برای نسل حاضر و آینده آگاه شوند. تنها در این حالت است که می‌توان به راه‌حل‌های عملیاتی و کارآمد با در نظر گرفتن تفاوت‌ها، ویژگی‌ها و نیازمندی‌های نسل فعلی و آینده در مناطق مختلف دست یافت.»

وی افزود: «در این جریان، نقش کودکان و نسل جوان بسیار حائز اهمیت است و موفقیت ما در آینده بستگی به میزان مشارکت دادن این نسل در ساختن آینده‌ی پایدار خواهد داشت. نسل جوان دارای ذهنی نقاد و پرسشگر، خلاق، دارای قدرت تغییر و برقراری ارتباط و توانا در یافتن راه حل هستند.»

 

اخبار وابسته:

نیکی کریمی: نسل جوان را در ساختن آینده پایدار مشارکت دهید

 

Authorized Signatory:

Collaborators: