English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
همکاری SDS Int’l Group و Swiss Academic Network در راستای ایجاد فرصت‌های آموزش عالی برای استعدادهای ایرانی
726
گروه بین‌المللی توسعه پایدار (SDS Int’l Group) به عنوان عضو UNAI (United Nations Academic Impact) و در راستای تعهدات خود در ترویج اصول این نهاد از جمله ایجاد فرصت‌های عالی آموزشی برای افراد علاقه‌مند، توسعه آموزش برای همه با همکاری سازمان Swiss Academic Network در برگزاری سمینار آموزشی در تهران در تاریخ دوم بهمن‌ماه سال جاری مشارکت نمود.

 گروه بین‌المللی توسعه پایدار (SDS Int’l Group) به عنوان عضو UNAI (United Nations Academic Impact) و در راستای تعهدات خود در ترویج اصول این نهاد از جمله ایجاد فرصت‌های عالی آموزشی برای افراد علاقه‌مند، توسعه آموزش برای همه با همکاری سازمان Swiss Academic Network در برگزاری سمینار آموزشی در تهران در تاریخ دوم بهمن‌ماه سال جاری مشارکت نمود.

در این سمینار که با سخنرانی وزیر مختار کشور سوییس (Kim Sitzler)، مدیران 9 مدرسه برتر سوییسی (از جمله Brillantmont، Préfleuri و GLION) به معرفی مدارس و امکانات آموزشی و تفریحی خود در رشد و توسعه دانش و مهارت‌های کودکان، نوجوانان و جوانان پرداختند. همچنین مدیرعامل گروه توسعه پایدار ضمن اشاره به راهنمای سازمان ملل در خصوص آموزش توسعه‌ی پایدار (Education for Sustainable Development “ESD”)، بر نقش آموزش نسل جوان در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تاکید نمود.

 

Authorized Signatory:

Collaborators: